žiadost o cenovú ponuku

Vyplnte náš formulár na internetových stránkach dostat cenovú ponuku pre váš text

SLUŽBY

Prekladateľské služby taliančina – slovenčina

 • Technické preklady
 • Obchodné preklady
 • Právne preklady
 • Tlačové preklady
 • Preklady súkromných listov
 • Titulkovanie
 • Overenie a legalizácia preložených dokladov na území Talianskej republiky
 • Súkromné hodiny
 • Revízia textov
 • Prepis textov (audio, video)
 • Písanie textov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– tlmočnícke služby taliančina – slovenčina

– organizácia účasti na výstavách v Taliansku

– prieskum trhu a identifikácia obchodných partnerov

– sprostredkovanie medzinárodnej dopravy TALIANSKO – SLOVENSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

 

 
CENY:

 

Ceny sú stanovené na základe požiadaviek klienta. Každý klient (spoločnosť, súkromná osoba, agentúra) má rôznorodé požiadavky, ktoré si vyžadujú odlišný prístup .

Výška cien sa pohybuje v závislosti od jazyka v ktorom sa preklad uskutoční, odvetvie, technická náročnosť textu, kvantitatívny rozmer a v neposlednom rade doba dodania preloženého textu. Čo sa týka cien za poradenské služby, záleží o akú službu má klient záujem či sa jedná o spoločnosť alebo fyzickú osobu.

V prípade, že máte záujem o cenovú ponuku, pošlite prosím žiadosť o preklad aj s dokumentáciou na uvedenú adresu: sona.steklac@centrum.sk

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

 

Dohoda o preklade nadobúda platnosť až po písomnom potvrdení /oddobrení cenovej ponuky vrátane dodacích a platobných podmienok a celkovej sumy za poskytnuté služby. Ak dôjde k zrušeniu objednávky po jej písomnom potvrdení, klient je povinný zaplatiť 10% z celkovej dohodnutej sumy ako zmluvnú pokutu. Ak dôjde k zrušeniu objednávky pri odovzdaní preloženého textu, klient je povinný uhradiť dohodnutú sumu v plnej výške.