PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY TALIANČINA - SLOVENČINA

KOMUNIKÁCIA je základom vo vzťahoch či už Íudských alebo profesionálnych, často ale dochádza ku jazykovým bariéram, ktoré nám zabraňujú dostať sa do kontaktu s inými kultúrami, odlišnými od tej našej. V dnešnej dobe Íudia, ktorí sa pohybujú v podnikateÍskej sfére, potrebujú disponovať nástrojmi, ktoré napomáhajú pri komunikácií a umožnujú im tak spolupracovať s obchodnými partnermi, ktorí podnikajú v rovnakom odvetví na rôznych miestach sveta.

KONTAKT

E-mail :
Telefonický Kontakt v Taliansku (0039) 329 093 1996
Telefonický Kontakt Na Slovensku (00421) 915 476 096

P.IVA IT 01719800938
great_translation_chain

Koĺko bude stáť Váš preklad?

Zadajte text
Zvoĺte si povodny jazyk.
Výber jazyka.
Do akej kategórie Váš text patrí?
Kategória
Preklad bude dodaný rýchlo, aby vyhovoval Vášmu termínu
Štandardný preklad.
Celkový počet slov.
Počet slov
Uveďte svoje meno
Uveďte telefónne číslo
Uveďte e-mailovú adresu
Komentáre a otázky