žiadost o cenovú ponuku

Vyplnte náš formulár na internetových stránkach dostat cenovú ponuku pre váš text

Podmienky používania

PODMIENKY POUŽITIA  

 

Úvod

Vitajte na našej web stránke. Používanie našej web stránky bude predstavovať Váš súhlas s nasledovnými Podmienkami použitia. Ak si neželáte byť viazaný týmito Podmienkami používania a dodržiavať ich, prosím neotvárajte a ani nepoužívajte túto web stránku.

Duševné vlastníctvo

Táto web stránka a jej obsah sú chránené podľa príslušných právnych predpisov upravujúcich autorské práva; všetky informácie na tejto web stránke sú chránené autorským právom. Akýkoľvek pokus o prístup k zdrojovému kódu tejto web stránky je protiprávny.

Licencia

Používatelia našej web stránky nie sú oprávnení akýmkoľvek spôsobom kopírovať, meniť, zverejňovať, prenášať alebo distribuovať obsah tejto web stránky a to ani čiastočne.

Uplatniteľné právo

Táto web stránka sa riadi právom Talianskej republiky a akýkoľvek spor vzťahujúci sa na túto web stránku musí byť predložený súdom Talianskej republiky.