žiadost o cenovú ponuku

Vyplnte náš formulár na internetových stránkach dostat cenovú ponuku pre váš text

Ochrana údajov

OCHRANA ÚDAJOV

 

Táto stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Sona Steklac. Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb v oblasti prekladov a tlmočenia. Informačné a komunikačné technológie zohrávajú v našej práci podstatnú rolu. Tento dokument o ochrane osobných údajov popisuje, akým spôsobom získavame a používame osobné údaje o ľuďoch, ktorí navštívia našu webovú stránku.

INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH NAŠEJ STRÁNKY

Na našu stránku môžete vstúpiť a prehliadať si jednotlivé sekcie bez toho, aby ste museli zverejniť svoje osobné údaje. O používaní našej stránky získavame všeobecné informácie, ako napríklad údaje o tom, ktoré oblasti užívatelia navštevujú najčastejšie a ktoré služby najviac využívajú. Pracujeme výlučne so súhrnnými informáciami, na základe ktorých nie je možné identifikovať jednotlivých návštevníkov stránky. Tieto informácie nám napomáhajú získavať údaje o pohyboch na stránke a umožňujú nám neustále zlepšovať naše služby. Tieto všeobecné informácie môžeme navzájom zdieľať v rámci spoločnosti Sona Steklac

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Ak sa rozhodnete zaregistrovať v našej databáze, vyžiadame si od Vás osobné údaje ako meno, adresu a e-mailovú adresu, či telefónne číslo. Spoločnosť Sona Steklac použije Vaše osobné údaje výhradne na účely spojené s našimi službami. Nezbierame žiadne iné osobné údaje prostredníctvom našej stránky, ani nevyužívame získané osobné údaje na iné účely. S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať korektne a v súlade s platnou legislatívou.

SÚHLAS

Odoslaním Vašich osobných údajov súhlasíte s ich použitím v rozsahu uvedenom v tomto dokumente.

ZVEREJNENIE ÚDAJOV

Spoločnosť Sona Steklac neposkytne Vaše osobné údaje (Vaše meno, adresu, e-mail alebo telefónne číslo), alebo informácie o Vašich návštevách na našej stránke tretím osobám, s výnimkou: • ak nám k tomu dáte súhlas, • ak to vyžaduje zákon. Všeobecné informácie o používaní našej webovej stránky však môžeme zaznamenávať a poskytnúť ich našim partnerom v rozsahu popísanom v tomto dokumente.

BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť Sona Steklac sa zaväzuje dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Disponujeme rôznymi ochrannými systémami, ktoré nám zaručujú ochranu Vašich osobných údajov pred: • neoprávneným prístupom • nesprávnym používaním a zneužitím • neoprávnenými zmenami alebo úpravami • protiprávnym poškodením dát Nakoľko je ale internet priestor prístupný všetkým, spoločnosť Sona Steklac nemôže garantovať, že informácie Vami zaslané nebudú zachytené treťou osobou. Všetci naši zamestnanci, ktorí majú prístup k Vašim informáciám, sú zaviazaní dodržiavať tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Naša stránka môže obsahovať linky na externé webové stránky prevádzkované inými spoločnosťami, ktoré môžu zhromažďovať osobné údaje o návštevníkoch ich stránok. Spoločnosť Sona Steklac nezodpovedá za obsah a ochranu údajov týchto stránok a neberie zodpovednosť za žiadne externé webové stránky.

DETI

Nezbierame vedome informácie o deťoch. Služby Sona Steklacn sú určené dospelým osobám. Domnievame sa, že osobné údaje by deti mali sprístupniť iba po súhlase rodičov. Ak si nie ste istý rozsahom využívania našej stránky Vaším dieťaťom, prosíme Vás o nastavenie web filtra na Vašom počítači.

COOKIES

Na našej stranke nepoužívame cookies.

PLATNOSŤ ÚDAJOV

Vaše údaje budeme uchovávať na dobu nevyhnutnú k ukončeniu služieb, o ktoré ste nás požiadali.

ZMENY V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa rozhodneme zmeniť náš záväzok o ochrane osobných údajov, zverejníme všetky zmeny na tomto mieste. Týmto spôsobom budete vždy informovaní, aké informácie získavame, ako ich využívame a či ich niekomu ďalej poskytujeme.

VAŠE PRÁVA

Máte nasledujúce práva: • právo vidieť všetky informácie, ktoré o Vás máme • právo požiadať o opravu chybných údajov alebo (v určitých prípadoch) požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane osobných údajov, kontaktujte prosím príslušný Úrad na ochranu osobných údajov.

OTÁZKY

Ak máte otázky ohľadom použitia Vašich osobných údajov, alebo chcete vložiť, opraviť alebo odstrániť Vaše osobné údaje, kontaktujte nás prosím na sona.steklac@centrum.sk