žiadost o cenovú ponuku

Vyplnte náš formulár na internetových stránkach dostat cenovú ponuku pre váš text

KTO SOM

Niečo o mne

 

Dovoľte, aby  som sa Vám predstavila, som prekladateľka freelance, ktorá ponúka svoje služby spoločnostiam, ktoré spolupracujú na medzinárodnej úrovni, alebo začínajúcim spoločnostiam, ktoré by sa chceli dostať na medzinárodný trh a hľadajú zahraničných partnerov, moje  služby sa dotýkajú nielen podnikateľskej oblasti, angažujem sa aj  pri kultúrnych podujatiach. Služby ponúkam všetkým tým, ktorí pri svojej podnikateľskej činnosti potrebujú viacjazykovú nápomoc pri kominkácii so zahraničnými obchodnými partnermi.

 

KLIENTI

 

Väčšina mojej práce  je obsiahnutá v mnohých projektoch  pre spoločnosti a asociácie, ktoré sú dlhoročnými partnermi na medzinárodnom trhu v oblastí alternatívnej/solárnej energie, v plastovom či potravinárskom odvetví.  Rovnakú kvalitu prekladov viem zabezpečiť aj novým podnikatelským subjektom, ktorí majú záujem rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na medzinárodnej úrovni.