žiadost o cenovú ponuku

Vyplnte náš formulár na internetových stránkach dostat cenovú ponuku pre váš text

OTÁZKY

1. Koľko bude stáť preloženie môjho textu?
Výška ceny záleží hlavne od toho z akého do akého jazyka sa prekladá, od obtiažnosti textu (technický, obchodný, právny…), od jeho rozsiahlosti a hlavne od doby  do ktorej sa má preklad doručiť.
2. Ako dlho bude trvať preloženie môjho textu?
Po dôkladnom prehliadnutí  zadaného textu budete  čo najrýchlejšie informovaní o dobe  dodania preloženej dokumentácie, aj keď sa stále snažím o doručenie prekladu ešte pred stanoveným termínom.
3. V akom formáte Vám môžem poslať dokumentáciu na preloženie?
Dokumentáciu na preloženie môžete zasielať v nasledujúcich formátoch: word, excel, pdf.
4. Čo sa stane s mojimi osobnými údajmi?
Garantujem maximálnu diskrétnosť pri práci s vašimi osobnými udajmi, ktoré mi dáte k dispozícii.
5. Je suma uvedená v cenone ponuke konečná, alebo sa môže počas doby prekladu meniť?
Suma uvedená v cenovej ponuke je konečná, môže sa meniť  len v prípade ak sa jedná o súrny preklad.
6. Platí sa za vyhotovenie cenovej ponuky?
Nie, za cenovú ponuku sa neplatí.
7. Aké sú platobné podmienky?
Platba za poskytnuté služby sa uhradí pri odovzdaní preloženého textu, neuhrádza sa žiadna záloha.